PROFESIONALCI ZA VAŠ
PROFESIONALNI USPEH

Posvećeni predavači
za napredak u vašoj karijeri

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Jovan Ničić

Jovan Ničić

Jovan je psiholog i više od 30 godina se bavi odnosom čoveka, rada i organizacije. Poseduje bogato iskustvo u oblastima upravljanja ljudskim resursima, zapošljavanja, karijernog vođenja i razvoja, obrazovanja odraslih i psihologije rada. Tokom bogate karijere radio je sa vladinim, nevladinim, profitnim i neprofitnim organizacijama.

Diplomirao je i magistrirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao je u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Nastavnik je na predmetima Psihologija rada i poslovna komunikacija u Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo u Beogradu.

Na međunarodnim projektima radio je kao HRM ekspert za Adam Smith Int, UNDP, GOPA, IMG, GIZ, Aarhus Tech, HD ECG i IPS. Takođe, ima i višegodišnje iskustvo kontinuiranog trenerskog rada u kreiranju i održavanju seminara i obuka sa moderiranjem aktivnog učešća polaznika.

Na BA Professional predaje na kursu Osnove menadžmenta ljudskih resursa.

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2018. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top