PROFESIONALCI ZA VAŠ
PROFESIONALNI USPEH

Posvećeni predavači
za napredak u vašoj karijeri

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Mirjana Gomilanović

Mirjana Gomilanovic

Mirjana je vlasnik i direktor konstalting i couching Agencije za razvoj potencijala „One2grow”, koja se bavi razvojem potencijala poslovanja, organizacija i pojedinaca kroz obuke, konsalting i coaching. Njena specijalnost su razvoj menadžmenta i timova, razvoj lidera i liderskih kompetencija, upravljanje promenama, definicija i unapređenje kompanijske misije, vizije i vrednosti, kao i kreiranje korporativne kulture.

Magistrirala je na Elektrotehničkom fakultetu. Nakon kratkog angažmana u oblasti inženjeringa, Mirjana primenjuje znanja stečena na fakultetu u radu na menadžerskim pozicijama u prodaji i marketingu u domaćim i internacionalnim kompanijama, te usavršava veštine iz oblasti komunikacije, pregovaranja, liderstva, motivacije, prodaje, coachinga i upravljanja ljudima.

Među kompanijama koje su upotpunile njenu karijeru su IBM, Siemens, Telekom Srbija i Orion telekom. Vodila je projekte edukacije i razvoja zaposlenih u velikim međunarodnim kompanijama, među kojima su Coca-Cola, Komercijalna banka, Erste banka, Comtrade, Volksbank, Sanofi – Avensis, Actavis, Klinički centar Srbije, OEBS, Hellenic Petroleum, VIP i Orion telekom.

Mirjana je sertifikovani biznis konsultant i coach Ericssonovog Instituta za coaching (Vankuver, Kanada), pridruženi sertifikovani coach Međunarodne Federacije Coacheva (ACC, International Coach Federaion, ICF), sertifikovani konsultant i trener jedne od najvećih svetskih konsultantskih kuća – Persona Global, USA.

Na BA Professional predaje na kursevima Ponašanje porošača, Upravljanje odnosima s klijentima i Upravljanje prigovorima i reklamacijama.

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2018. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top