PROFESIONALCI ZA VAŠ
PROFESIONALNI USPEH

Posvećeni predavači
za napredak u vašoj karijeri

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Svetislav Paunović

Svetislav Paunovic

Svetislav je doktor ekonomije, sa višedecenijskim iskustvom u radu na projektima privrednog razvoja, poslovnog restrukturiranja i ocene investicionih programa preduzeća. Kroz profesorski angažman prenosi svoje stručno znanje novim generacijama već dugi niz godina.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom svoje bogate karijere radio je na Institutu za ekonomiku industrije i na Ekonomskom institutu u Beogradu kao istraživač-saradnik i naučni saradnik na brojnim projektima.

U nekoliko mandata je bio i član Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Srbije i Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Beograda.

Njegovo predavačko iskustvo je podjednako zavidno. Radio je na Fakultetu za menadžment BK, gde je biran u nastavna zvanja docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, a od 2008. godine angažovan je na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije kao predavač na različitim predmetima, koordinator stručne prakse, rukovodilac Komisije za master radove i član Komisije za nostrifikaciju diploma.

Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i autor je mnogobrojnih udžbenika, monografija, naučnih i stručnih radova, istraživačkih projekata i naučnih studija.

Na BA Professional je angažovan kao predavač na kursevima Moć i autoritet i Liderstvo.

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2018. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top