IZABERITE PRAVI PROGRAM
ZA VAŠU KARIJERU IZ SNOVA

7 programa iz oblasti marketinga za vaše
profesionalno usavršavanje

Saznajte više »

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Advertising Account Manager – Plan i program

Advertising Account Manager program namenjen je komunikativnim, ambicioznim osobama koje žele da napreduju na poslovnom planu, u radu sa klijentima, rukovođenju odnosima sa saradnicima, i utiču na profit kompanije za koju rade i tako budu zaslužni za njen uspeh.

Školujući se na ovom programu BA Professional steći ćete brojna znanja iz marketinga, menadžmenta, finansija i prodaje, a nakon šest meseci, koliko usavršavanje traje, ove veštine moći ćete konkretno i da primenite.

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na naziv predmeta.

Advertising Account Manager Fond Obavezan / Izborni
Advertising » 12 Obavezan
Account Planning» 9 Obavezan
Blockchain Technologies » 6 Izborni
Brending » 6 Izborni
Budget Planning in Advertising » 6 Obavezan
Digital Advertising » 6 Obavezan
Digital Marketing - Introduction to digital marketing » 9 Izborni
E - commerce Basics » 3 Obavezan
Efektivna poslovna komunikacija » 6 Izborni
Efektivne tehnike pisanja » 6 Izborni
Efektivno donošenje odluka » 3 Izborni
Elektronsko poslovanje » 6 Izborni
Engleski jezik » 36 Obavezan
Finansijski menadžment » 12 Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju » 6 Izborni
Inteligencija » 3 Izborni
Kreativnost i inovativnost » 3 Izborni
Lična prodaja » 3 Obavezan
Lični razvoj menadžera » 6 Izborni
Lobiranje » 3 Izborni
Liderstvo » 3 Izborni
Marketinška istraživanja i MIS » 3 Obavezan
Moć i autoritet » 3 Izborni
Motivisanje zaposlenih » 3 Izborni
Organizacija vremena » 3 Izborni
Osnove korišćenja računara » Bonus Izborni
Osnove marketinga » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta ljudskih resursa » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta projekata » 6 Obavezan
Osnove odnosa s javnošću i promocija » 6 Obavezan
Osnovi ekonomije » 12 Obavezan
Planiranje i segmentacija tržišta » 3 Obavezan
Planiranje karijere » 3 Izborni
Ponašanje potrošača » 6 Obavezan
Poslovna etika pojedinca i organizacije » 3 Obavezan
Poslovni bonton » 3 Izborni
Prodajni proces » 3 Obavezan
Sistem nagrađivanja » 6 Obavezan
Stil i personalni marketing » 3 Izborni
SWOT analiza » 3 Obavezan
Tehnike prodaje » 3 Obavezan
Upravljanje informacijama » 3 Izborni
Upravljanje odnosima sa klijentima» 3 Obavezan
Upravljanje prigovorima i reklamacijama » 3 Obavezan
Upravljanje prodajom » 3 Obavezan
Uspešno vođenje sastanaka » 3 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera » 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije » 3 Obavezan
Zdravlje i upravljanje stresom » 3 Izborni

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top