IZABERITE PRAVI PROGRAM
ZA VAŠU KARIJERU IZ SNOVA

7 programa iz oblasti marketinga za vaše
profesionalno usavršavanje

Saznajte više »

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Advertising Creative Manager – Plan i program

Advertising Creative Manager program namenjen je vizionarima koji svoju kreativnost žele da nadograde preciznim znanjima iz advertajzinga, različitih tipova medija, menadžmenta, dizajna, i drugih sfera povezanih sa osmišljavanjem marketinškog nastupa.

Usavršite se na programu Advertising Creative Manager i iskoristite priliku da kroz šest meseci svoju kreativnost unapredite i pretvorite u profitabilnu veštinu.

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na naziv predmeta.

Advertising Creative Manager Fond Obavezan / Izborni
Advertising » 12 Obavezan
Blockchain Technologies » 6 Izborni
Brending » 6 Izborni
Concept Development » 6 Obavezan
Copyrights » 4 Izborni
Creative Strategies » 9 Obavezan
Design in Advertising Basics » 9 Obavezan
Digital Advertising » 6 Obavezan
Digital Marketing - Introduction to digital marketing » 9 Obavezan
Digital Photography » 16 Izborni
E - commerce Basics » 3 Obavezan
Efektivna poslovna komunikacija » 6 Izborni
Efektivne tehnike pisanja » 6 Izborni
Efektivno donošenje odluka » 3 Izborni
Efektivno pregovaranje » 3 Izborni
Elektronsko poslovanje » 6 Izborni
Engleski jezik » 36 Obavezan
Informacione tehnologije u poslovanju » 6 Izborni
Inteligencija » 3 Izborni
Interkulturalne komunikacije » 3 Izborni
Introduction to Video Production » 16 Izborni
Korporativna odgovornost » 3 Obavezan
Korporativne komunikacije » 3 Izborni
Korporativni identitet » 6 Izborni
Kreativnost i inovativnost » 3 Izborni
Lični razvoj menadžera » 6 Izborni
Liderstvo » 3 Izborni
Marketing planiranje » 6 Obavezan
Marketinška istraživanja i MIS » 3 Obavezan
Međunarodni marketing » 6 Obavezan
Moć i autoritet » 3 Izborni
Motivisanje zaposlenih » 3 Izborni
Organizacija vremena » 3 Izborni
Osnove korišćenja računara » Bonus Izborni
Osnove marketinga » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta ljudskih resursa » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta projekata » 6 Obavezan
Osnove odnosa s javnošću i promocija » 6 Obavezan
Osnovi ekonomije » 12 Obavezan
Planiranje i segmentacija tržišta » 3 Obavezan
Planiranje karijere » 3 Izborni
Ponašanje potrošača » 6 Obavezan
Poslovna etika pojedinca i organizacije » 3 Obavezan
Poslovni bonton » 3 Izborni
Poslovno pravo» 3 Obavezan
Social media in advertising » 15 Obavezan
Stil i personalni marketing » 3 Izborni
Storyboarding » 3 Obavezan
Strateški marketing » 6 Obavezan
SWOT analiza » 3 Obavezan
Theory of Design » 8 Izborni
TV Commercial and Production » 9 Obavezan
Upravljanje informacijama » 3 Izborni
Upravljanje marketingom » 3 Obavezan
Uspešno vođenje sastanaka » 3 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera » 3 Obavezan
Veštine jasne i uverljive prezentacije » 3 Izborni
Web Design Theory » 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom » 3 Izborni

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top