IZABERITE PRAVI PROGRAM
ZA VAŠU KARIJERU IZ SNOVA

7 programa iz oblasti marketinga za vaše
profesionalno usavršavanje

Saznajte više »

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Advertising Marketing and Media Strategist

Svaki biznis zahteva angažman marketing sektora koji će ga na najbolji način predstaviti na tržištu, ali i održati mu konkurentnost. U savremenom, tehnološki unapređenom svetu, gde postoji mnoštvo načina da se kupcima ponudi proizvod ili usluga, važno je izabrati pravi medij za predstavljanje.

Ukoliko jedna kompanija usmerava svoja sredstva na predstavljanje putem pogrešne komunikacione platforme, ne samo da neće dosegnuti do ciljane publike i ostvariti profit već će i izgubiti uložena novčana sredstva, vreme, trud. Kako nikom nije cilj da gubi prihode, već da ih ostvaruje, javlja se potreba za stručnjakom koji će umeti tačno da odredi put kojim jedna marketinška kampanja treba da se odvija. Potražnja za ekspertima na ovom polju biće aktuelna i u narednim godinama, što potvrđuju i istraživanja u kojima se predviđa porast potražnje od 14% za marketing i medija stratege.

Nove tendencije zahtevaju i nova znanja, zbog čega je BA Professional pravo mesto za sve koji žele na brz način da savladaju konkretne veštine i usavrše se u oblasti planiranja marketing i medija nastupa.

Šta ćete naučiti?


Targetiranje publike. Uloga marketinške strategije jeste da pronađe put kojim će preneti poruku ciljanom tržištu. Prvi korak u tome jeste određivanje ciljne grupe kojoj želite da plasirate reklamu i od koje očekujete reakciju, kasnije prevedenu u akciju, odnosno pristizanje profita. Predavanja iz oblasti planiranja i segmentacije tržišta, marketinških istraživanja, SWOT analize i ponašanja potrošača omogućiće vam da savladate sve tehnike i metode targetiranja publike, te da se uspešno pokažete na poziciji glavnog donosioca odluka o marketing strategiji.


Postavljanje ciljeva komunikacije. Da biste znali da li ste dobro uradili posao i ostvarili uspeh, morate prvo znati koji su vam ciljevi. Određivanje svrhe komunikacije takođe će vam pomoći u izboru medija i načina oglašavanja, a koje sve aspekte bi trebalo da sagledate pri postavljanju ciljeva saznaćete na BA Professional kroz interaktivna predavanja stručnjaka iz oblasti marketinga, korporativne i interkulturalne komunikacije, online poslovanja itd.


Izbor medija i praćenje efekata kampanje. Nakon definisanja publike i ciljeva komunikacije, možete da donesete odluku o izboru medija. Da li ćete se oglašavati putem štampe, bilborda, televizije, radija, interneta – na društvenim mrežama, video platformama, pojedinačnim sajtovima itd., uz moguće kombinovanje medija, odluka je s kojom se najčešće susreću marketing and medija stručnjaci. Na BA Professional saznaćete još i kako da upravljate budžetom, izgradite dobar odnos sa javnošću, pratite efekte kampanje putem analitičkih alata i korigujete svoj nastup shodno rezultatima.


Kako da postanete uspešni?


Istražujte, a zatim donosite odluke.  Svaki uspešan strateg svoju taktiku zasniva na dobro proučenim činjenicama. Ispravnost procene je veća ukoliko ste spoznali više parametara, zbog čega ćete na BA Professional, kroz precizno i analitički osmišljene predmete, naučiti kako da istražite ponašanje kupaca, klijenata, konkurencije i efekat koji na njih imaju različiti tipovi medija, kao i da donosite ispravne zaključke i budete spremni da osmislite uspešnu kampanju.
Budite uvek u toku sa inovacijama.  Značajan broj nekada uspešnih kompanija izgubio je bitku sa konkurencijom kada je tržištem, kao i ostalim delovima života, zavladao internet, samo zato što nisu shvatile važnost nastupa na ovoj platformi. Pod uticajem interneta, promenili su se i tradicionalni mediji, pa je neophodno prilagoditi i oglašavanje na televiziji, radiju i u štampi.

BA Professional vas uči kako da pravite prave izbore na današnjem tržištu, ali i kako da predvidite kada će se pojaviti novi trendovi u poslovanju koje ćete iskoristiti da se izdvojite od drugih. Program Marketing and Media Strategist kreiran je u skladu sa najnovijim principima poslovanja, ali i edukacijom u kojoj spoznajete veštine brzo i efikasno.

Stručnjak za 21. vek

Blizu 80% korporacija koristi društvene mreže i poseduje neki vid internet prezentacije. Ovakvi procenti pokazuju da budući strateški stručnjaci u marketingu imaju pregršt posla, a kada se tome dodaju mogućnosti oglašavanja kroz druge medijume komuniciranja, nije čudo što tražnja za ovim zanimanjem ne jenjava.Marketing eksperti budućnost oglašavanja vide na internetu, zbog čega je na BA Professional poseban akcenat na usvajanju znanja iz IT sveta.

Upoznajte SEO tehnike, web analitiku, pravila elektronskog poslovanja i sve druge alate koji će vam pomoći da unapredite svoju karijeru i dospete do isplative pozicije Marketing and Media Strategista.

Gde ćete moći da radite?

Kada završite program Advertising Marketing and Media Strategist, stičete zvanje Advertising Marketing and Media Strategy Professional.

Uz mnoštvo tipova medija i načina na koje se oni koriste u oglašavanju, a uz to i nužnu potrebu bilo kog poslovanja da se oglasi, stručnjaci za marketing i medije nemaju problem da se zaposle.

Kada u roku od 6 meseci spoznate veštine planiranja i kreiranja reklamnih kampanja na BA Professional, moći ćete da se zaposlite ili napredujete na nekom od sledećih mesta:


  • marketinškom odeljenju advertising agencija
  • marketing sektoru kompanija različith sfera poslovanja: sportska, modna, filmska industrija, državne institucije, izdavačka, zanatska delatnost itd.
  • agencijama za konsalting

Kao osoba čije odluke direktno utiču na profit kompanije ili klijenta za kog radi, Marketing and Media Strategist svrstava se u odlično plaćene pozicije. Fiksne plate ovih stručnjaka zavise od organizacije u kojoj rade, a kreću se i do nekoliko hiljada evra, uz mogućnost sticanja dodatnih bonusa pri odlično realizovanoj kampanji ili nadmašivanju zacrtanih ciljeva.

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top