IZABERITE PRAVI PROGRAM
ZA VAŠU KARIJERU IZ SNOVA

7 programa iz oblasti marketinga za vaše
profesionalno usavršavanje

Saznajte više »

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Event Manager – Plan i program

Event Manager program namenjen je osobama koje žele da uspešno organizuju događaje različitog tipa: koncerte, festivale, izložbe, konferencije, seminare itd. Na ovom programu steći ćete sveobuhvatna znanja iz oblasti menadžmenta, marketinga, komunikacija, i upravljanja ljudskim odnosima.

Steknite veštine uspešnog organizatora, PR i HR menadžera &ndash– ukratko event menadžera!

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na naziv predmeta.

Event Manager Fond Obavezan / Izborni
Blockchain Technologies » 6 Izborni
Digital Marketing - Introduction to digital marketing » 9 Obavezan
Efektivna poslovna komunikacija » 6 Izborni
Efektivne tehnike pisanja » 6 Izborni
Elektronsko poslovanje » 6 Izborni
Engleski jezik » 36 Obavezan
Finansijski menadžment » 12 Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju » 6 Izborni
Inteligencija » 3 Izborni
Korporativna odgovornost » 3 Obavezan
Korporativne komunikacije » 3 Izborni
Korporativni identitet » 6 Izborni
Kreativnost i inovativnost » 3 Izborni
Krizni menadžment » 3 Izborni
Lični razvoj menadžera » 6 Izborni
Lobiranje » 3 Izborni
Liderstvo » 3 Izborni
Marketing planiranje » 6 Obavezan
Marketinška istraživanja i MIS » 3 Obavezan
Međuljudski odnosi u organizaciji » 6 Izborni
Međunarodni marketing » 6 Obavezan
Motivisanje zaposlenih » 3 Izborni
Odnosi s medijima » 6 Obavezan
Online odnosi s javnošću » 6 Izborni
Organizacija vremena » 3 Izborni
Osnove korišćenja računara » Bonus Izborni
Osnove marketinga » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta ljudskih resursa » 6 Obavezan
Osnove menadžmenta projekata » 6 Obavezan
Osnove odnosa s javnošću i promocija » 6 Obavezan
Osnovi ekonomije » 12 Obavezan
Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija » 6 Obavezan
Planiranje i segmentacija tržišta » 3 Obavezan
Planiranje i upravljanje resursima » 6 Izborni
Planiranje karijere » 3 Izborni
Ponašanje potrošača » 6 Obavezan
Poslovna etika pojedinca i organizacije » 3 Obavezan
Poslovni bonton » 3 Izborni
Poslovno pravo» 3 Obavezan
Sponzorstvo » 3 Izborni
Stil i personalni marketing » 3 Izborni
Strateški marketing » 6 Obavezan
SWOT analiza » 3 Obavezan
Upravljanje informacijama » 3 Izborni
Upravljanje komunikacijama na projektima » 3 Izborni
Upravljanje konfliktima » 3 Izborni
Upravljanje marketingom » 3 Obavezan
Upravljanje odnosima sa klijentima » 3 Obavezan
Upravljanje rizikom » 3 Izborni
Upravljanje timovima u projektima » 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka » 3 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera » 3 Obavezan
Veštine jasne i uverljive prezentacije » 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom » 3 Izborni

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top