PROFESIONALCI ZA VAŠ
PROFESIONALNI USPEH

Posvećeni predavači
za napredak u vašoj karijeri

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Nevenka Popović Šević

Nevenka Popovic Sevic

Nevenka radi kao direktor marketinga u Veterinarskom Zavodu Zemun a.d. Kao ekonomski stručnjak poseduje više od 25 godina radnog iskustva u oblasti marketinga i odnosa sa javnošću u sferi nevladinog sektora, privrede i edukacije.

Diplomirala je Ekonomski fakultet u Beogradu, a master marketinga postala je u Australiji na Univerzitetu u Njukaslu.

Učestvovala je u brojnim međunarodnim konferencijama na temu marketinga i PR-a. Učestvovala je na specijalističkim kursevima kao što su: trening kurs Eko kurs – koordinacija i komunikacija, Strategija komunikacije za održivi razvoj, trening kurs iz komunikacije, PR i organizacije za očuvanje prirodne sredine, seminar iz menadžmenta projektima Izgradnja partnerstva i komunikacija.

Nosilac je diplome I i II stepena IPRA u oblasti public relations edukacije.

Na BA Professional polaznicama prenosi stručno znanje u oblasti marketinga na kursevima: Osnove marketinga, Poslovni bonton, SWOT analiza, Marketinška istraživanja i MIS, Planiranje i segmentacija tržišta, Marketing planiranje, Promotivni marketing, Međunarodni marketing i Tehnike marketinga u cilju unapređenja prodaje.

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2021/22. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top