PROFESIONALCI ZA VAŠ
PROFESIONALNI USPEH

Posvećeni predavači
za napredak u vašoj karijeri

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Velimir Dedić

Velimir Dedic

Velimir preko dvadeset godina predaje u oblasti informacionih tehnologija. Usmeren je na istraživanje i praktičnu primenu IT-ja u edukaciji, te pronalazi inovativne načine da unapredi svoje pedagoške veštine.

Velimir je doktor ekonomskih nauka, magistar menadžment nauka i inženjer elektrotehnike. Poseduje bogato obrazovno iskustvo: prvo kao asistent iz oblasti informacionih sistema na Fakultetu za menadžment BK univerziteta, a kasnije i kao profesor iz oblasti osnove informacionih tehnologija, upravljačkih informacionih sistema i informacionih sistema u bankarstvu na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo BK univerziteta.

Pored toga, radio je i kao koordinator ECDL testing centra, predavač informacionih sistema na English School of Business CAMBRIDGE University Affiliation i kao koordinator Labaratorije za učenje na daljinu na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo BK univerziteta.

Autor je nekoliko udžbenika i većeg broja naučnih i stručnih radova, projekata i softverskih rešenja.

Na BA Professional predaje na kursevima: IT u poslovanju, Elektronsko poslovanje i Upravljanje informacijama.

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top