PROFESIONALCI ZA VAŠ
PROFESIONALNI USPEH

Posvećeni predavači
za napredak u vašoj karijeri

Ovde ste: Glavna strana » PROGRAMI

Zoran Grubišić

Zoran Grubisic

Zoran je vrhunski stručnjak i dugogodišnji profesor u oblasti ekonomije. Kao profesor angažovan je na nekoliko predmeta na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao drugi najbolji student po proseku u generaciji. Magistrirao je na postdiplomskom kursu iz međunarodne ekonomije i finansija sa temom „Hiperinflacija i platnobilansni deficit u zemljama u razvoju”, a doktorsku disertaciju odbranio je iz naučne oblasti ekonomije i finansija sa temom „Uporedna analiza koncepcija stabilizacione politike”.

Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata koje je stekao na internacionalnom kursu u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD), kao i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala.

Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Na BA Professional predaje na kursu Osnove ekonomije.

Upis je u toku. Vreme je da odlučite!

Upis za generaciju 2021/22. je otvoren. Broj mesta je ograničen.

Prijavite se odmah »

Top